• Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

    Peamaja

  • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool

    Kesklinna koolide võimla

Avaleht

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool asub 1875. aastal uusklassitsistlikus stiilis ehitatud koolihoones. Selles hoones töötas aastatel 1875- 1944 Pärnu Poeglaste Gümnaasium. Siit sirgusid olulised inimesed Eesti riigile, kes etendasid silmapaistvat ja mõjuvat osa kultuuri- ja teadusvallas, poliitikas ning ühiskondlikus elus. Üheteistkümnest Eesti riigitüüril olnud mehest olid viiel sidemed selle kooliga- Fr. Akkelil, J. Jaaksonil, K. Pätsil, J. Teemandil ja J. Uluotsal. Kooli vilistalased on ka male suurmeister Paul Keres, kelle büst asub koolimaja ees ning tuntud ooperilaulja Tiit Kuusik, armastatud muusik ja helilooja Valter Ojakäär. Koolihoones on avatud mälestustahvel nimekatele vilistlastele, kooli aulas asuvad büstid  Jüri Vilmsile ja Theodor Poolile.
Koolihoone auväärne minevik on andnud Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolile tugeva aluse ja suuna tänaste noorte kasvatamisel läbi kooli traditsioonide ja ühtsete väärtushoiakute.
Tänapäeval on Pärnu Kuninga Tänava Põhikool integreeritud põhikool, kus õppetöö toimub nii riikliku põhikooli kui põhikooli lihtsustatud õppekava alusel. Koolis õpib 503 õpilast ja töötab üle 50 pedagoogi.
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kontseptsioon on kaasava kooli kontseptsioon, mille motoks on rohkem sallivust. Koolikultuur aktsepteerib iga õpilase eripära ja võimeid. Põhiprotsess on õpilase areng ja selle arengu eeldus on koostöö igal tasandil. Õpilast toetatakse ja tema arengut hinnatakse võrrelduna tema võimetega. Koolis on ühtsed väärtushoiakud ja käitumisnormid (õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad). Pedagoogilise personali suundumus on olla õppimiskeskne õpetaja (õpioskuste õpetamine, kaasaegsete õppemeetodite rakendamine, loovuse ja uuriva tegevuse toetamine, õpetaja eneseanalüüs).

Meie kooli moto:
Kui laps elab kiitusega, õpib ta lugupidamist.
Kui laps elab lahkusega, õpib ta õiglust.
Kui laps elab turvalisusega, õpib ta ustavust.
Kui laps elab tunnustuse ja heakskiiduga,
õpib ta leidma maailmas armastust.

Silium O