Järelvalve

Järelvalvet teostab Pärnu Maavalitsus  Akadeemia 2, Pärnu 80088

Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov  hede.martsenkov@mv.parnu.ee, telefon 44 79 743

 

Silium O