Konverentsid

 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 10. hariduskonverents

17.aprill 2017 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas

Kuidas toetada õpetajat tema rolli muutuses läbi nüüdisaegse õpikäsituse?

Konverentsi modereerib Ene-Mall Vernik-Tuubel

 

10.00   Kogunemine ja tervituskohv

10.15   Konverentsi avamine. „10 aastat hariduskonverentse Pärnu Kuninga Tänava    Põhikoolis“– Urve Krause

10.30  „Nüüdisaegne õpikäsitus- enesejuhitud, koostöine ja avatud“ – Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja
Vaata esitlust siit.

11.45     „Akadeemiline eneseregulatsioon, selle toetamise vajalikkus ja võimalikkus“ – Katrin Saks, Pärnu Kolledži keelekeskuse juhataja,  filosoofiadoktor haridusteaduste erialal
Vaata esitlust siit.

12.15  „Mis mõjutab psühholoogilist heaolu?“  – Viive Einfeldt,  psühholoog, koolitaja, sertifitseeritud suhtlemistreener, rahvusvaheliselt sertifitseeritud NLP treener MTÜ Eesti NLP Instituudis.
Vaata esitlust siit.

12.-45-13.15 Lõuna

13.15  „Kuidas mõelda motivatsioonist ja motiveerimisest?“ – Grete Arro, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse teadur, psühholoogiadoktor
Vaata esitlust PowerPointis või PDF-failina.

14.45  Konverentsi pidulik lõpetamine

Konverents on osalejatele tasuta.

LISAKS
Mõtteid õpikäsituse kohta Peep Leppikult:
* Keda siis ikkagi meie hariduselus usaldada?
* Mõtlemise alus rajatakse jube enne (üli)kooli

 

VARASEMAD KONVERENTSID:

9. hariduskonverents “Hoida tarkust, lisada õnnelikkust” 21.03.2016

8. hariduskonverents „ Pädevused põhikooli riiklikus õppekavas: võimalusi muuta

õppimist ja õpetamist mõnusamaks“ 16.03.2015

7. hariduskonverents “Inspireeriv koolikeskkond” 10.04.2014

6. hariduskonverents “Õnnelik õpilane, õnnelik õpetaja” 18.03.2013

5. hariduskonverents “Märka ja enneta” 19.03.2012

4. hariduskonverents “Kuidas arvestada õppija arenguga uue õppekava kontekstis” 7.05.2011

3. hariduskonverents “Põhikool ja virtuaalmaailm” 10.04.2010

2. hariduskonverents “Väärtuskasvatus põhikoolis” 28.03.2009

1.hariduskonverents “Põhikool, kindel põhi” 29.03.2008 – konverentsi kokkuvõte

Silium O