Koolitus lapsevanematele

Kõik vanemad on oodatud koolitusele!

Grete Kukk, Lääne prefektuuri noorsoopolitseinik, peab 1.-4. klassi lastevanematele 7. oktoobril kl 17:00-17:45   ja 5. -9. klassi lastevanematele 14.oktoobril kl 17:00-17:45  loengu internetiohtudest. Teadlik lapsevanem saab olla oma lapsele toeks. Teema on aktuaalne- ootame rohket osavõttu!

Silium O