Koolivestide uus tellimus

Mõõdutabel koolidele Lisa 3

Taas on võimalik tellida kooliveste nii uutel õpilastel kui ka neil, kes oma vestidest välja on kasvanud. Vestide suurustabel lisatud. Täpsem info klassijuhatajatelt ja kooli kantseleist.

Silium O