Koolitused

Taas on algamas koolitussari 2017. sügisel kooli tulevate laste vanematele. Loengud toimuvad iga kuu viimasel esmaspäeval kell 17.00 kooli saalis. Loengutele on oodatud kõik lapsevanemad, kelle laps alustab kooliteed 2017. aasta sügisel:

  1. oktoober 2016 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng 2017/2018 kooli tulevate laste vanematele:

direktor Urve Krause:  Pärnu Kuninga Tänava Põhikool kui kaasav kool. Kooli olemus ja põhiväärtused.

 

  1. november 2016 – kell 17.00 kooli saalis psühholoog Viive Einfeldti loeng kooli tulevate laste vanematele: :  Isiksus sünnib suheldes ja tegutsedes

 

  1. jaanuar 2017 kell 17.00- 18.00 kooli saalis psühholoog Elen Kihli loeng kooli tulevate laste vanematele: Ülemäärase ärevusega seotud probleemid lastel. Lapsevanema roll.

 

  1. veebruar 2017 kell 17.00- 18.00 kooli saalis Pärnu Kunstikooli direktor Kristel Kallau: Lapse loovuse arendamine.

 

 märts 2016 – 4s ja 4c  klassi klassikoosolek ja kohtumine uue klassijuhatajaga

 

  1. aprill 2017 Koolikonverents

 

27 . märts 2017   kell 17.00- 18.00 kooli saalis  loeng kooli tulevate laste vanematele: Klassiõpetaja Anu Päit Klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele. Kodu ja kooli koostöö

 

  1. mai 2017 –kell 17.00-18.00 kooli saalis direktor Urve Krause loeng kooli tulevate laste vanematele kooli kodukorrast ja kooli päevakavast. Sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla: Koolivalmiduse sotsiaalne külg.

 

Kooli tulevatele lastele tegelused õpetajatega.

 

  1. mai 2017 – 9. klasside klassikoosolekud põhikooli lõpueksamitest ja kooli lõpetamisest.

 

Mais toimuvad individuaalsed vestlused 2017/2018 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematega.  (kooli direktoriga lastevanematele ja  kooli logopeediga lastele)

Kooli tulevate laste tutvumine kooliga, ühistegevused õpetajatega.

 

Juunis 2017/2018 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematele kohtumine klassijuhatajatega. Esimene klassikoosolek lastevanematele.

Silium O