Vaheajad, tasemetööd, eksamid

Vaheajad 2016/2017 õppeaastal:

 • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
 • jõuluvaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
 • talvevaheaeg 24. veebruar 2017.a kuni 28. veebruar 2017.a;
 • kevadvaheaeg 15. aprill 2017. a kuni 23. aprill 2017. a;
 • suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 9. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

2016/17 õ-a PERIOODIHINDED PANNAKSE VÄLJA:

25. novembriks 2016

23. veebruariks 2017

8. juuniks 2017

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.
 • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.
Silium O