1.s, 1.c, 3.s, 3.c klass Endla teatris

1.s, 1.c, 3.s, 3.c klass Endla teatris

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …