1.s ja1.c klass Pärnu kontserdimajas

1.s ja1.c klass Pärnu kontserdimajas

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …