1c ja 1s RMK õppepäeval Kabli looduskeskuses

1c ja 1s RMK õppepäeval Kabli looduskeskuses

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …