3.c ja 3.s RMK Kabli loodusõpperajal

3.c ja 3.s RMK Kabli loodusõpperajal

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …