3.s ja 3.c Kurgja talumuuseumis õppepäeval

3.s ja 3.c Kurgja talumuuseumis õppepäeval

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …