4.c klassi lõpuekskursioon Virumaale

4.c klassi lõpuekskursioon Virumaale

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …