4.s ja 4.c RMK õppekäigul Kablis

4.s ja 4.c RMK õppekäigul Kablis

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …