4s ja 4c “Jõulud Lottemaal”

4s ja 4c "Jõulud Lottemaal"

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …