Liiklusloengud 1. klassides – noorsoopolitseinik Jekaterina Kütt

Liiklusloengud 1. klassides - noorsoopolitseinik Jekaterina Kütt

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …