Ülekooliline jõulupidu lastevanematele kooli võimlas

Ülekooliline jõulupidu lastevanematele kooli võimlas

Vaata lisaks ka

Õppekäik Palamuse muuseumisse

7. klassid tegelesid esimestes kirjanduse tundides elulugude teemaga, enim keskenduti Oskar Lutsule ning tema loomingule. …