2019/20 kooli tulevate laste vanemate koolitused

Esimesse klassi tulevate laste lastevanemate koolitused
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

17. veebruar 2020 kell 17.00-18.00 „Lapse valmisoleks kooliks ja klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele“klassiõpetaja A.Päit, K. Kesküla.

11. mai 2020 kl 17.00-18.00 loeng 2020 kooli tulevate laste vanematele „Kooli väärtustest, kooli kodukorrast ja päevakavast“U. Krause.
Kooli tulevatele lastele tegelused õpetajatega.

Mais toimuvad individuaalsed vestlused 2020/21 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja vanematega.

10. juuni 2020 kl 17.00 klassikoosolekud uute I klasside lapsevanematele.