Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Koolidel on erinevad tingimused, vajadused ja võimalused. Seetõttu on oluline, et iga kool leiaks endale kõige paremini sobivad lahendused. Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel.

Liikuma Kutsuvat Kooli innustab soov tagada igale õpilasele võimalus liikuda koolipäeva jooksul aktiivselt vähemalt tund aega õues värske õhu käes. Laste koolirõõm ja õpivõime on seda suuremad, mida paremad on nende võimalused liikuda.

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted:

  • liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut;
  • liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu;
  • see on osa koolikultuurist;
  • liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu;
  • liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel;
  • liikumine on rohkem kui ainult sport.

Liikumist soodustavaid ideid saab näha siit: www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank/
Täpsemalt saab lugeda programmist siit: www.liikumakutsuvkool.ee

Alates 2019.aastast kuulub ka meie kool ametlikult Liikuma Kuuluvate Koolide võrgustikku.

Meie koolis kuuluvad Liikuma Kutsuva Kooli programmi töörühma:

  • töörühma juht Reene Tammearu  reene.tammearu@kuninga.parnu.ee;
  • töörühma liikmed: Urve Krause, Liina Õmblus, Ulvi Lutoškin, Elar Jaakson, Roman Vaik, Urve Paulmann, Siiri Paasma, Inga Merisaar, Kristi Treial, Eda Sempelson

Meie üheks eesmärgiks on koolis aastaringsete õuevahetundide sisseviimine. Õuevahetunnid on üks parimaid viise lisada liikumist õpilaste koolipäevadesse, kes muidu nutiseadmestes eelistavad olla.  Õuevahetund aitab pikast koolitunnist taastuda. Lisaks liigutamisele pakub õuevahetund vaba mängu võimalusi ja aitab kaasa sotsialiseerumisele,  paraneb laste keskendumisvõime. 

Koolil on õueala, jalgpalli- ja korvpalliväljakud, kus on lastel võimalus vahetundides aktiivselt liikuda. Õpilastel on õues kasutada mitmed spordivahendid: lauatennise lauad ja reketid, kettagolfi korvid ja kettad, erinevad pallid, hüpitsad. Siseruumides on lisaks veel pehmed pallid.

Talveperioodil ja vihma korral toimuvad spordivahetunnid võimlas eraldi erinevatele vanuseastmetele.

Mängujuhid viivad läbi mänguvahetunde noorematele õpilastele õuealal ja kooli koridorides.

Ainetundides kasutavad õpetajad liikumispause.

Koolis tegutseb rahvatantsuring.

Kooli asukohast tingituna on võimalus kasutada ka kesklinna ja ranna-ala parke ning mänguväljakuid.

Kuna õppetöö toimub erinevates õppehoonetes, liiguvad õpilased majade vahel jalgsi vastavalt tunniplaanile.

Alates 2020.aastast on koolil Meelte Aed, mis pakub võimalust värskes õhus tegutseda, liikuda ja õppida.

Postitusi Liikuma Kutsuva Kooli Facebooki (liitumisega) grupis meie kooli kohta:

Aktiivsed mänguvahetunnid

Kiige avamine

Sportlik isadepäev

Klassidega Jõulumäel

Muna õpetab kana

Kesklinna lasteaia spordipäev (okt 22)

Lasteaiaõpetajad meil lustimas (märtsis 23)

Koostöö teiste haridusasutustega (apr 23)