ERASMUS+

RAHVUSVAHELISTES PROJEKTIDES OSALEMISE TINGIMUSED JA REEGLID (vaata siit)

2023/24 õppeaastal osaleb kool erinevates Erasmus+ lähetustel. Vaata siit.

Meie kool on saanud 2022.a ja 2024.a Erasmus+ akrediteeringu, mis võimaldab vastavalt kooli Erasmus+ plaanile teha õpetajate ja õpilaste õpirändeid, mis aitavad ellu viia vähemalt üht Erasmus+ plaani eesmärki.

Eesmärgid on:
*Innovaatiliste, kaasaegsete ja õpilaste koostööd ning kaasatust toetavate meetodite eesmärgipärane rakendamine õppeprotsessis
*Õpetajate ja õpilaste digipädevuse tõstmine
*Aineteülese lähenemise rakendamine soodustamaks koostööd erinevate ainevaldkondade õpetajate vahel rõhuasetusega kestliku arengu teemadele ning loovuse arendamisele
*Heade haridustavade ja nüüdisaegsete õpetamispraktikate jagamine teiste asutustega Euroopa koostööpartnerite võrgustiku loomise kaudu.

2022/23 õppeaastal jätkame 2 Erasmus+ projektiga:

2020/21 õppeaastal alustasime 2 uue projektiga:

2019/20 õppeaastal alustasime 2 uue Erasmus+ projektiga:

2018/19 ja 2019/20 õppeaastal osalesime ERASMUS+ projektis:

2017/18 ja 2018/19 õppeaastal osalesime  2 ERASMUS+ projektis.

PROJEKTIDE ARHIIV:

*Erasmus+ projektijuhi Liis Raal-Virksi esitlus projektidest Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 2022.a:
PROJEKTITÖÖ PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOLIS 2020-22

*Erasmus+ projektijuhi Liis Raal-Virksi esitlus projektidest Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 2018.a:

Lae alla (PPTX, 3.42MB)

*Erasmus+ projektijuhi Liis Raal-Virksi esitlus projektide tutvustusest 2017.a:

Lae alla (PPTX, 75KB)

Vaata postitust Pärnu Postimehes.