7. klassid Paikre Jäätmekäitluskeskuses

Külastasime 11.veebruaril 7. klassidega õppeainete lõimingu projekti raames Paikre Jäätmekäitluskeskust. Jäätmevaldkonnas tegutseva ettevõttena on Paikre võtnud endale kohustuse hea seista keskkonnaalase koolituse edendamise eest Pärnumaal. Eesmärgiks on nii palju kui võimalik jäätmetest taaskasutada, sh korduvkasutada, ringlusse võtta ja suunata võimalikult vähe jäätmeid ladestamisele, et negatiivne mõju keskkonnale oleks minimaalne – see oli operatsioonide juhi Keit Nestori sõnum õpilastele.
Oli väga hariv ja õpetlik. Õpilased said tutvuda ka optikapõhise jäätmete sorteerimise tehnikaga, mis rajati 2016. a. ja mis oli ainuke Eestis ja oma tasemelt ainuke Balti riikides ja Skandinaaviamaades. Optika tunneb ära  ja sorteerib näiteks eraldi 6 erinevat liiki plasti.
Külastuse lõpus sõitsime bussiga kaalu peale, et hiljem matemaatikatunnis tehtavas töölehes arvutada juba välja, kui palju kaalub keskmiselt rühma liige. Tore oli tõdeda, et sattusime Paikret külastama just sünnipäevanädalal – Paikre logoga šokolaaditahvel arvuga 20 oli selle kinnituseks.
Täname Keiti ja Liisi, kes selle külaskäigu huvitavaks tegid!

Urve Paulmann
matemaatikaõpetaja

Vaata lisaks ka

Rootslased külas

23.05 võõrustasime Stockholmi Eesti Kooli õpilasi ja õpetajaid. Tegu on meie armsa sõpruskooliga. Külaskäigu ettevalmistus …