A-klasside õpilased külastasid Pärnu päästekomandot

17. oktoobril külastasid A-klasside õpilased Pärnu päästekomandot. Sisukas loeng ärgitas kõiki kaasa mõtlema tuleohutuse teemal ning küsimused ei tahtnud lõppeda. Seejärel said soovijad selga proovida päästjate varustust, uudistada päästetehnikat ning kaeda komando argipäeva. Vanemad õpilased said harjutada kustutiga lõkke kustutamist. Ringkäigu lõpetas redelauto tõstuki esitlus. Suur tänu kõigile Pärnu päästekomando  töötajatele, kes  lahkesti meid vastu võtsid ning olulised teadmised taas meelde tuletasid.