liina

Toidupakid distantsõppel olevate klasside õpilastele

– 16. aprilli perioodi  eest saavad distantsõppel olevate klasside õpilaste pered taas toidupakid.  7. aprill kl 16.30-19.00 väljastatakse koolis toidupakke 1.-4. klassi õpilastele. 14. aprillil kl 16.30 -19. 00 väljastatakse koolis toidupakke 5.-9. klassi õpilastele.

Loe lisa »

Olümpiaadid 2020/21 õppeaastal

Hoolimata keerulisest olukorrast riigis on siiski väga suur hulk meie kooli õpilasi erinevates ainetes erinevate õpetajate juhendamisel aa sel aastal osalenud edukalt erinevatel aineolümpiaadidel. Suur tänu kõigile panustamise eest! Õpilasi olümpiaadiks ette valmistanud õpetajad: Ly Suursild, Kristiina Hunt, Signe Leht, Tea Toode, Urve Paulmann; Urmas Lekk, Katrin Lekk, Marju Rajasalu, Elmu Mägi, Kadri Polski. 6. klass Loore Lee Allmaa – …

Loe lisa »

Toidupakid distantsõppel olevatele 1.-4. klassi õpilastele

Kolmapäeval, 24. märts kell 16.30-19.00 saavad distantsõppel olevad 1.-4. klasside õpilased oma kahe nädala toidupakid (märtsi kui eest). Toidupakke väljastatakse kooli keldrikorrusel.

Loe lisa »

Distantsõppe korraldus 11.03.-11.04.2021

Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. 1.–4. tavaklasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli lõpueksamiteks valmistujatele. 1.-4. klassi õppetöö täpse ajalise korralduse info annab lastele ja vanematele edasi taasesitamist võimaldaval viisil klassijuhataja. 5.–9. tavaklasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel ja õppetöö toimub veebi tundidena tunniplaani …

Loe lisa »

5.-9. tavaklassid distantsõppel 1.-31. märts

5.-9. klasside õpilased on distantsõppel kogu märtsi kuu. Kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgsete tundidena Teamsis. Koolis nende klasside õpilaste toitlustamist ei toimu. Peredele väljastatakse üks toidupakk kogu märtsi kuu toidupäevade eest. Toidupakkide väljastamise info tuleb klassijuhatajate kaudu esimesel võimalusel. 1.-4. klassdel ja a-klassidele toimub kontakõpe koolis ja tavapärane toitlustamine (sh hommikupuder). Koolis järgime kõiki kehtsestatud usaldusmeetmeid. Palume ka lastel neid …

Loe lisa »

Töökorraldus 21. ja 22. detsembril

21. ja 22. detsember jätkab kogu kool distantsõppel ja koolihoone on suletud, töö toimub kaugtööna. Tunniplaani järgseid tunde ei toimu. Esmaspäev on projektipäev. Klassijuhatajad edastavad personaalselt õpilastele info, kellel veel midagi lõpetada erinevate Erasmus+ projektide (Enjoy maths and sciences!;  „TODAY ALONE, TOMORROW IN A TEAM!“ – CREATIVE LEARNING FOR AN INCLUSIVE SCHOOL; DROPS OF AWERENESS) tegevustes. Tehakse kokkuvõtteid projektitegevustest, klassijuhatajad …

Loe lisa »

Kool on alates 14.12.2020 distantsõppel

Austatud õpilane ja lapsevanem! Lähtudes Vabariigi Valitsuse 10.12.2020 korraldusest nr 440 ja Pärnu linnavalitsuse 10.12.2020 kriisikomisjoni otsusest on Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli töökorraldus alljärgnev: Alates 14.12.2020 on 1.-9. klasside õpilased distantsõppel. 1.-6. klass ei toimu tunniplaani järgseid ainetunde. Aineõpetajad /klassiõpetajad edastavad lastele ülesanded, milles lapsed saavad olla loomingulised ja loovad. Oluline on, et ülesanne oleks lapsele isesesivalt lahendamiseks jõukohane ning …

Loe lisa »

Kooli unustatud riided ja jalanõud

Alates reedest, 16. oktoobrist, (ja ka koolivaheajal ) on võimlast võimalik leida laste poolt sinna unustatud riideid ja jalanõusid. 23. oktoobril saadame ülejäänud asjad MTÜ-le Pärnumaa Lasterikkad. Palun tulge ja viige oma riided ja jalanõud koju 🙂

Loe lisa »

Õppetöö korraldus 18. mai- 10. juuni

Seoses eriolukorra lõppemisega 18.mail 2020 toimub õppetöö Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alljärgnevalt: Õppetöö jätkub valdavalt distantsõppel. Veebitunnid toimuvad vastavalt veebitundide tunniplaanile, tundide info ekoolis. Toimub osaline kontaktõpe eritunniplaani alusel abi ja tuge vajavatele õpilastele. Õpilastele edastatakse kontakttundide info personaalselt ekooli kaudu. Täpsem info üleminekust kontaktõppele Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

Loe lisa »

COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma

Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Õppetöö täpsema korralduse kohta alates 18. maist edastame info peredele hiljemalt 15. maiks. Loe täpsemalt siit: https://www.hm.ee/et/uudised/covid-19-epideemia-taandumisel-hakkab-15-maist-oppetoo-jark-jargult-taastuma

Loe lisa »