Edukas õppeaasta ja KIK projekt

2016/2017 õppeaasta on läbi saanud. 9. klassidel veel viimane eksam ja saabki joone alla tõmmata.
Õppeaasta on olnud väga edukas. 138 õpilast lõpetas klassi kiitusega, umbes 64% õpilastest lõpetas klassi hinnetega 4 ja 5.  Meie kooli õpilased pälvisid 24 Noore teaduri tunnustust (aineolümpiaadi võit piirkonnas või 1.-10. koht  vabariigis) ja  58 tubli ainetundja tunnustust (2.-6. koht olümpiaadil).  Õpilastest 82 olid konkursside võitjad ja 123 kooli väga edukalt esindanud sportlast. Suur tänu kõigile õpilastele ja neid ette valmistanud õpetajatele.

Seda õppeaastat iseloomustas suurem tähelepanu loodusainetele. KIKi projekt  Keskkonnahariduslikud programmid Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis andis igale klassile võimaluse osaleda kahes loodushariduslikus projektis.

1. ja 3. klassid käisid Tartu ülikooli loodusmuuseumis, 2.klassid Kabli looduskeskuses, 4.klassid Jääajakeskuses, 5.ja 6.klassid TTÜ Särghaua õppekeskuses, 7.klassid Manijal, 8. klassid Tallinna botaanikaaias (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1134939763262747&id=155166187906781) ja 9.kl Pandipakendis. Lisaks osales iga klass ühes Pernova loodushariduskeskuse õppeprogrammis. Selline terviklik lähenemine on andnud kogu kooli õpilastele suurepärase võimaluse õppekava omandamiseks ja tervikliku loodusharidusliku maailmapildi kujunemiseks läbi praktiliste tegevuste. Klasside õppekäikudest saab täpsema ülevaate klasside blogidest ja kooli facebooki lehelt. Suur tänu projekti vedanud õpetaja Katrin Kurvitsale ja klassijuhatajatele.

 

 

 

14517632_1134939203262803_6035791117582272906_n14650310_1134939033262820_3417584625239319354_n