Keskkonnasäästlik kool

Kuninga Tänava Põhikooli pere väärtustab loodushoidu ja keskonnasäästlikkust. Alates tänasest on koolimajas joogitaara kogumiskastid. Sellega juhib õpilasomavalitsus tähelepanu loodust säästvale käitumisele. Samuti suuname õpilasi ja õpetajaid joogivee tarbimisel kasutama oma veepudelit või vajadusel võtma päeva jooksul maksimaalselt üht plasttopsi.