Küberkiusamisevastane mäng “Suurim julgus”

Meie kooli 6. klasside õpilased mängisid IT-tunnis suure õhinaga
küberkiusamisevastast mängu “Suurim julgus”.

Õpilastele jagati rollid: tegutseja, kannataja, õhutaja, lohutaja,
ükskõikne, sekkuja, kriitik ning mõistuse hääl. Juhtumi lahendamisel
pidid õpilased avaldama arvamust, kuidas nendele antud rollis olev isik
käituks. Iga rolli puhul räägiti tunnetest, põhjustest ning jõuti välja
selleni, mis oleks suurim julgus, mida selles rollis olev isik saaks
teha. Mängu juhtis koolipsühholoog Veste Roosaar.