Kuninga kooli saalis kõlas saksa folkmuusika

Reedel, 1.aprillil andsid Kuninga kooli õpilastele vahva kontserdi muusikud Saksamaalt. Meie sõpruskooli õpetaja Erhard Ohlhoff mängis tuubat ja lõõtsa ning talle hetkel Eestisse külla sõitnud sõber Rainer Schwarz tutvustas põnevat instrumenti – kontsertinat ja mängis ka kitarri. Mõlemad muusikud laulsid põhja-saksa dialektis (plattdeutsch), mida hr. Ohlhoff ilmekalt õpilastele saksa ja eesti keelde „tõlkis“. Kindlasti oli äratundmisrõõmu – paljud sõnad sarnanevad hoopis inglise keelele (lütje – little). Publik sai usinasti kaasa laulda ja rütmi plaksutada.

Hr. Ohlhoff on õpetaja Kielis Friedrichsorti koolis ja õpilasvahetus Kuninga tn Põhikooliga on kestnud kolm aastat. 18.-25. aprillini viibib taas kord 13-liikmeline õpilasgrupp õpilasvahetuse raames Kielis. Vastukülaskäigule oodatakse saksa sõpru septembris.

Sama päeva õhtul andsid saksa muusikud koos eesti sõbra Raido Koppeliga VLÜ) kontserdi Ammende Villas. Kontsert läks täis saalile ja pani publiku kaasa elama.

Üritus sai teoks Ammende Villa, saksa keele aineühenduse ja SLV suursaatkonna toetusel.

Selle kontserdiga avati Pärnus juba 6. korda ka Saksa Kevade programm. Tähtsaks hetkeks oli kohale tulnud Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna esindaja proua Jaanika Floehr, kes oma tervituses tänas Pärnut kaasalöömise eest.

Saksa Kevad on mitmekülgne programm erinevatest üritustest – filmid, näitused, infotunnid, õpilasvõistlused, viktoriinid jms. mille eesmärgiks on tutvustada Eestis Saksamaad ja saksa kultuuri ning majandust ning luua kontakte. Seekordseks Saksa Kevade partneriks on Hesseni liidumaa.

Pärnus saab toimuma mitmeid üritusi – järgmisel nädalal (7. apr. kl 14.00) tutvustab gümnaasiumiõpilastele Tartu Ülikooli germanistika õppetooli juhataja prof.. Silke Pasewalck koos kolleegide ja üliõpilastega edasiõppimisvõimalusi germanistika erialal. Üritus toimub Koidula Gümnaasiumis. Kohal on ka Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse lektor hr Martin Schönemann, kes räägib (üli)õpilasvahetuse võimalustest.

Õpilastel on võimalus joonistada ja fotografeerida vendade Grimmide muinasjuttude põhjal, ees ootab miniolümpiaad 6.-7. klasside õpilastele ja traditsiooniline orienteerumismäng „Saksa jäljed Pärnus“. Pärnu Keskraamatukogu saksa lugemissaalis saab tutvuda näitusega Hesseni liidumaa inimestest ja paikadest.

Ene Kübarsepp

Saksa keele aineühenduse juht Pärnus