Õhtuleht reastas põhikoolid

Tavaliselt reastatakse pingeritta gümnaasiumid riigieksamite tulemuste alusel. Õhtulehe ajakirjanikud otsustas koostada põhikoolide pingerea.

Põhikoolide pingerea koostamisel võeti aluseks järgmised näitajad: matemaatika ja eesti keele lõpueksamite keskmine punktisumma, nelja aastaga keskhariduseni jõudnud lõpetajate ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal. Arvestusse võeti 273 kooli, mille kohta olid kõigi nelja näitaja andmed olemas.

Meie kooli asub üldises pingereas auväärsel 7. kohal.

Loe täpsemalt Õhtulehest.