Õpilasesindus

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilasesinduse president on Troy Kolla. Õpilasesinduse esindaja  hoolekogus on Mailis Kütt.

Õpilasesinduse liikmed 2019/2020

5.s          Tristan Eriste

5.s          Teet Järvoja

5.s          Priit Järvoja

5.c          Loore Lee Allmaa

5.c          Mia Lota Vahenõmm

6.s          Mailis Kütt

6.s          Luukas Peeter Lai

6.c          Liis-Kätlin Pull

6.c          Lore Leismann

6.c          Troy Kolla

6.c          Tair Tiitus

6.c          Meeri-Liis Pastarus

7.s          Uku Kütt

7.s          Madis Märten Reining

7.s          Anette Nahkur

7.c          Karoliina Koikson

7.c          Margareth Proos

8.s          Helin Maria Unt

8.s          Adeele Vuuk

8. c        Annaliisa Martson

9.c          Ethel Pill

9.s          Kärt Tamm

Õpilasesinduse eesmärk on:

 1. õpilaste huvide ja heaolu eest seismine
 2. koostöö tegemine teiste õpilasorganisatsioonidega
 3. koostöö kooli juhtkonna, hoolekoguga
 4. koolielu rikastamine huvitavate õpilasüritustega

Õpilasesindus moodustub  5.-9.klassi õpilaste esindajatest. Igast klassist kuulub õpilasesindusse 2 liiget. Valitud õpilasesinduse liige on kaasatud  kooli hoolekogu töösse.  Õpilasesinduse tööd juhib president.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu. Meie liikmed on ka Pärnu  linna Noortekogu liikmed.

Õpilasesindus käib regulaarselt koos kord nädalas kolmapäeviti 9.40. Vajadusel kohtutakse sagedamini. Õpilasesindusel on sotsiaalmeedias oma suhtlusgrupp, kus vajadusel operatiivselt infot vahetatakse.

Õpilasesinduse traditsioonilised üritused on :

 • halloweeni kostüümipäev ja õudusfilmiõhtu 5.-9. klassi õpilastele
 • helkurikampaania
 • advendihommik
 • sokidisko võimlas
 • kooliball
 • sõbranädal
 • playback
 • temaatilised ja heategeuslikud õpilaslaadad

Samuti tähistatakse rahvusvahelise kalendri tähtpäevi ja aidatakse kaasa kooli traditsiooniliste ürituste korraldamisel.

Õpilasesinduse liikmeks on oodatud kõik õpilased, kes soovivad koolielu korraldamises kaasa aidata, meeskonnaööd teha ja kaasõpilaste huvide eest seista. Õpilasesindus teeb aktiivset koostööd kooli noorsootöö juhiga.