PISA

Mis on PISA?

PISA mõõdab 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Esmane eesmärk on hinnata teadmisi, mida on võimalik rakendada päriselu probleemide lahendamiseks. Mõõdetakse, mil määral oskavad õpilased kasutada oma lugemisoskust igapäevastes olukordades ettetulevate tekstide mõistmisel ja tõlgendamisel või mil määral suudavad õpilased ära tunda, mõista, tõlgendada ja lahendada matemaatilisi või teaduslikke probleeme, millega nad kokku puutuvad. PISA uuringuga püütakse mõõta, kui hästi on noored omandanud teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud eduka ühiskonnaliikmena toimimiseks. See viib mõttele, et kaasaegsed ühiskonnad ei tasusta inimesi mitte selle järgi, mida nad teavad, vaid selle järgi, mida nad oma teadmistega peale hakata.

PISA uuring on taaskord “pildistanud” hetke Eesti hariduselust. Saime teada, millised on Eesti 15-aastaste õpilaste oskused ja teadmised, milline on nende taust ja kool, kus nad õpivad. Uuringus osales 206 kooli, meie kool nende hulgas. Kooliperel on põhjust rõõmu tunda suurepäraste tulemuste üle. Taaskord tõdesime, et meie kool ja õpetajad teevad väga hästi seda, mida maailmas peetakse tähtsaks ja väärtustatakse.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool graafikud

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool