Pärandivaderite projekt

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 2.s klass koostöös Muinsuskaitseameti ja Pärandivaderite projektiga inventeeris Pärnu vanalinna ajaloolisi aknaid. Projekti käigus tutvuti kohaliku ehituspärandiga ja õpiti märkama endisaegsete meistrite käsitööd. Lapsed pildistasid valitud hoonete aknaid ja koostasid inventeerimiskaardid. Kogutud materjalid lähevad hoiule Eesti Vabaõhumuuseumisse.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool oli Pärnu linnas esimene, kes võttis antud projektist osa.

Laste päev algas klassis. Pärandivaderite algatuse koordinaator Elle Lepik tutvustas lastele projekti, jagas selgitusi kuidas pildistada hoonet ja aknaid. Lapsed said kaasa lüüa akende vanuse ära arvamise mängus. Edasi liikusime gruppideks jagatuna vanalinna, hooneid ja aknaid pildistama. Telefonidega piltide tegemine oli lastele väga põnev. Koolis laadisid lapsed ise pildid arvutisse ja täitsid täiskasvanute abiga inventeerimiskaardid. Pusimist oli palju, aga seda suurem oli rõõm valminud töödest. Päev oli sisukas, aga meeldejääv!

Siirad tänusõnad Elle Lepikule ja Helle-Triin Hansumäele projekti tutvustamise ja läbiviimise eest!

klassijuhataja Heli Laan

Vaata lisaks ka

Rootslased külas

23.05 võõrustasime Stockholmi Eesti Kooli õpilasi ja õpetajaid. Tegu on meie armsa sõpruskooliga. Külaskäigu ettevalmistus …