Personaalsed vestlused kooli tulevate laste ja vanematega

Vestlusele tuleb laps koos ühe vanemaga. Palun laadida ARNO süsteemi koolivalmiduskaart. Õpilaspileti tarbeks jpg pildifail õpilase nimega saata aadressile koidula.sade@kuninga.parnu.ee

Enne vestlust  palume tutvuda kooli kodukorra ja päevakavaga ning  kohustus täita ära isikuandmete töötlemise nõusolek ja vestlusele tulles see kaasa võtta.

Palun võtta kaasa ka sünnitunnistuse koopia.