Projektinädal loodusainetes

Projektinädalal (01.-05.06.2020) palus loodusainete aineühendus kõigil 5.-9.klassi õpilastel läbida kodukoha lähedal või mujal loodusmatk ja saata sellest matkast korraldajatele 3 fotot. Kokku saatis oma fotod 155 õpilast. Kõige tublimad matkajad olid 5c, 6c ja 7s klassis. Populaarseimad kohad olid Pärnu rannaniidu matkarada (Tervise Paradiisi juurest Mai linnuvaatlustornini), Vana-Pärnus mereäärsest parklast kuni linnuvaatlustornini parema muuli alguses ja Tammiste metsarada.
Lisaks jõuti ka Kiviaja õpperajale, Kilingi-Nõmme metsarajale, Riisa raba õpperajale, Nigula looduskaitseala õpperajale, Soontagana maalinna, Nedrema puisniidule aga ka Kaisma Suurjärve äärde ning koguni Ilumetsa meteoriidikraatriteni ja Tõrva linnamäele.
Korraldasid, st. tehtud fotosid nautisid, õpetajad Urve, Ly, Katrin L. ja Urmas.

Vaata lisaks ka

Esines meie õpetajate rahvatantsurühm

Eesti Vabariigi aastapäeva aktustel esines esmakordselt kooli ajaloos õpetajate rahvatantsurühm. Õpetajaid juhendab Joanna Kärt Pärtel. …