Puud said selgemaks

8. novembril oli 6.-9. a klassi õpilaste koolipäev eriline. Kaks koolitundi toimusid Pernova keskuse loodusklassis. Laudadel olid paljude tuttavate puude lehed, oksad viljad, kuid nende kokkusobitamine ei osutunudki nii lihtsaks, kui algul arvati. Ühisel nõul ja toredate juhendajate abil said lihtsad tõed puudest -põõsastest üle korratud. Õpitut sai kohe ka töölehe abil kinnistada. Ôppekäigu lõpetuseks toimus väike ekskursioon looduskeskuses, mille käigus uudistati ka taimeaeda ja elavnurka.
Õp Karmen