Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide

6.klassid osalesid 17.oktoobril 2018 Pernova Loodusmaja aktiivõppeprogrammis “Retk läbi Pärnumaa ökosüsteemide”. 
Tutvusime  Pärnumaa ökosüsteemidega (mets, raba, rannaniit) Lõuna-Pärnumaa maastike näitel.
Külastasime Luitemaa looduskaitseala ja Pikla rannaniitu, uurisime metsarindeid ja vaatlesime rändlinde.
Urmas Lekk