Töökorraldus 21. ja 22. detsembril

21. ja 22. detsember jätkab kogu kool distantsõppel ja koolihoone on suletud, töö toimub kaugtööna.

Tunniplaani järgseid tunde ei toimu.

Esmaspäev on projektipäev. Klassijuhatajad edastavad personaalselt õpilastele info, kellel veel midagi lõpetada erinevate Erasmus+ projektide (Enjoy maths and sciences!;  „TODAY ALONE, TOMORROW IN A TEAM!“ – CREATIVE LEARNING FOR AN INCLUSIVE SCHOOL; DROPS OF AWERENESS) tegevustes. Tehakse kokkuvõtteid projektitegevustest, klassijuhatajad edastavad materjalid õpilastele.

Kõigile tutvumiseks  sel poolaastal juba valminud projektitegevusi:

Projekti OUR CULTURES – OUR TREASURES (1.-5. klass) veebiraamatud:

https://www.storyjumper.com/book/read/95064356/5fda172db13e3
https://www.storyjumper.com/book/read/95063156/5fda17ea59db5
https://www.storyjumper.com/book/read/94770106/5fd9e00a508e3

veebisõnastik:

Kõik lapsed saavad kaasa lüüa Liikuma Kutsuva Kooli tegevustes- jõulukalender

https://calendar.myadvent.net/?id=505fa217758c8df12d21607236d6655e

22. detsember on meil kooli jõulukontsert. Sel aastal siis teisiti – klassijuhatajad edastavad peredele vaatamiseks kontserdi lingi. Palume seda materjali mitte avalikult jagada.