Uudishimu päeva tähistamine

President Alar Karise algatusel tähistati Eestis 17. novembril uudishimu päeva. Algatuse eesmärk oli meie ühiskonnas veelgi väärtustada teadmisi, teada tahtmise soovi ja silmaringi laiendamist ehk neid omadusi ja tegevusi, mille abil saame targemaks ning vaimselt erksamateks. President saatis uudishimu päevale registreerunutele ka oma tervituse.

PRES_KARIS_12.10.22_TARKUS2_2.mp4

Ka Pärnu Kuninga Tänava Põhikool ühines selle algatusega. 

4.s klassi tüdrukud tegid katseid veega ja uurisid pindpinevuse teket. 

Erinevates klassides vaadati ERR saatesarja “Uudishimukeskus” ja arutleti erinevatel teemadel.

8.s klass ja 8.c klass läbisid Pernova loodusmajas programmi “Kivimiringe” ja vaatasid samas TÜ loodusmuuseumi näitust meie maapõue aaretest. 

Keemiatunnis said 8.c ja 9.c õpilased teada, et meile nii tavalist loodusvara nagu turvas, saaks peale põllumajanduse ja taimekasvatuse kasutada veel väga erinevates valdkondades kuni elektroonikani välja. “Väärindades turvast saaks tulevikus Eestile palju rikkust luua“ rääkis teadlane saates „Uudishimu tippkeskus“. Tallinna Tehnika Ülikooli teadurid, aga uurivad kuidas saaks maailma päästa naftast toodetud plasti uputusest. Õpilased said teada, et üheks lahenduseks oleks tselluloos- materjal, mida leidub nii viljakõrres kui ka puidus. Eriti utoopiliste ja tulevikuliste teaduskatsetega tegeletakse Tartu Ülikoolis, kus uuritakse võimalust kasutada mälukandjatena imetillukesi molekule. Kõiki neid huvitavaid ja põnevaid uuringuid tutvustav telesaade vaadatud, mängisid lapsed nähtut meenutades tuntud Kuldvillaku mängu.

8.s ja 8.c klassile toimus ka inglise keele tunnis loeng Eesti kunstist. Õpilastega rääkis Alan Owens, kes on rahvuselt ameeriklane, kuid juba üle 10 aasta Pärnus elanud ja kollektsioneerib ning vahendab Eesti kunsti. Õpilased said ülevaate kunsti kogumise alustest. Samuti oli neil võimalus oma silmaga näha Eduard Wiiralti, Eric Pehabi, Eva Limbergi ja Evald Okase originaalteoseid. Õpilaste tagasiside oli, et neile väga meeldis see loeng, kuna nad õppisid palju Eesti kunsti kohta ja said teada, et kunst võib olla ka investeering, kuid alati tuleb targalt investeerida ning enne asjatundjatega konsulteerida. Samuti meeldis neile kuulata inimest, kellele inglise keel on emakeel ja avastada, et said kõigest aru.

#uudishimupäev

Vaata lisaks ka

1. klasside kontsert Pärnu Kunstide Koolis 

Teisipäeval, 4. juuni õhtul toimus Pärnu Kunstide Koolis kontsert lapsevanematele. Esinesid meie kooli esimesed klassid.   …