Vanapaberi kogumise kampaania 2018

OÜ Paikre korraldab koolidele vanapaberi kogumise kampaania.

Planeeritud toimumisaeg: 8. oktoober kuni  21. oktoober 2018a.

Kõikide kampaanias osalevate koolide juurde paigaldab Paikre vanapaberi kogumisperioodi ajaks konteinereid ning tagab nende tühjendamise.

Ka sel aastal on eelistatud variandiks kogutud vanapaberi toomine Paikre sorteerimisjaama Pärnusse Raba 39, mis on avatud E-R 08.00-18.00; L 10.00-14.00.  Paikre´sse toodud vanapaberi eest makstakse ka vastuvõtu tasu: paber 10 eur/tonn+km ja papp 30 eur/tonn +km. Tuues palun öelda kooli nimi (klass) ning teie toodud paberi kogus  lisatakse vastava kooli koguste juurde.

Kooli juures konteinerisse kogutud vanapaber läheb  kirja  kooli koguselisse üldarvestusse.

Tulenevalt kampaania mahukusest, kaalub Paikre kogutud vanapaberit konteineripõhiselt. Kui soovite omalt poolt välja selgitada tublimaid klasse või lapsi, palume teil endal koolis kohapeal kokku kogutud paberi kogus ära kaaluda ning kirja panna.

Auhinnad:

*             rändkarikas, suurima paberi koguse kogunud koolile

*             rahaline tasu igale koolile, vastavalt kogutud koguste alusel (tuues Paikre sorteerimisjaama)

*             üks auhind esikolmikule (kooli põhiselt ehk siis koolist üks klass) piletid Endla teatri etendusele, tootmisettevõtte külastus

Kogumiskonteinerid koolide juurde paigaldatakse jooksvalt või hiljemalt uue nädala alguses.

Hoolime loodusest ning hoiame koos Pärnumaa puhtana!