Dokumendid

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava_2016-2020

Pärnu Kuninga Tänava põhimäärus

Kooli õppekava üldosa 2020

Põhikooli ainekavad

Kuninga Tänava Põhikooli lihtsustatud õppekava

Kodukord 2020/21

Päevakava 2020/21

2020/21 õppeaasta üldtööplaan

Õppenõukogud 2020/21

HEV õpilaste õppe korraldamine Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli palgajuhend

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli teabehalduse kord 2019

Isikuandmete töötlemise tingimused

Arenguvestluste läbiviimise kord Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan

Riskide maandamiseks läbiviidavate tegevuste täiendav kava Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Videotunni reeglid

Tegevus äkkrünnaku ajal

       Tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral 2020/21 õppeaastal

Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel alates 09.10.2017

Dokumendiregister

VORMID:

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Taotlus õppetööst puudumiseks:

Õpilaspileti dublikaat:

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010
Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Taotlus uue õpilaspileti saamiseks:

Taotlus MTÜ Kuninga Kool liikmeks astumiseks