Netikett Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Õpilaste privaatsus

Kooli kodulehel, kooli Facebooki lehel ning Erasmus+ ja eTwinningu projektide lehtedel järgime järgnevaid reegleid:

  • Meil on vanemate kirjalik luba avaldada õpilaste nimesid ja pilte, videosid positiivsete uudiste korral kooli avalikel lehtedel;
  • õpilastel, kelle vanemad ei ole luba andnud, nende pilte ja videosid me ei avalda avalikel lehekülgedel (välja arvatud siis, kui laste näod on hägustatud või pole ära tuntavad või pildistatud selja tagant);
  • me ei avalda õpilase personaalset infot (aadress, telefoni number…);
  • Erasmus+ ja eTwinningu projektide lehel avaldame vaid õpilase eesnime, me ei lisa õpilase perekonnanime;
  • õpilase eTwinningu konto loomisel kasutame vaid tema eesnime;
  • õpilase eduka esinemise või võistluste korral avaldame õpilase nõusolekul ka perekonnanime;
  • me ei avalda ühegi lapse pilti ilma tema loata;
  • õpilane ei jaga oma paroole teistega;
  • õpilane ei laima teisi internetis ;
  • küberkiusamisest tuleb koheselt teavitada.

Autoriõigused

Autoriõiguste eesmärk on kaitsta algse autori õigusi. Enne pildi, video, lehe või teksti kasutamist veendume, et kasutame autoriõigusi õigesti.
Me kasutame ainult tasuta muusikat, pilte, fotosid või tekste. Kui me neid kasutame, peame viitama autorile, kui ta on teada.

Lisamaterjal õpilastele ja õpetajatele

Targalt internetis
Autoriõigused  (Creative Commons litsentsid)
Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös