1.-4. veebr. meie koolis distantsõpe

Võttes aluseks Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli kodukorra punkt 7 ja punkt 8 ning arvestades kooli riskianalüüsi bioloogilisi ohutegureid on kogu kool suunatud distantsõppele perioodiks 01. – 04.veebruar 2022.

Toimuvad tunniplaani järgsed tunnid Teamsi keskkonnas. Erivajadustega õpilastele on tagatud tugispetsialistide teenus, vajadusel individuaalne juhendamine.