Vaheajad, tasemetööd, eksamid

Vaheajad 2018/2019 õppeaastal:

 •      I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
 •      II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
 •      III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
 •      IV vaheaeg 22. aprill – 28. aprill 2019;
 •      V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019.

2018/19 õ-a PERIOODIHINDED PANNAKSE VÄLJA:

23. novembriks 2018

8. märtsiks 2019

10. juuniks 2019

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

4) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2019. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
 • 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a
 • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
 • 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a