Vaheajad, tasemetööd, eksamid

Vaheajad 2017/2018 õppeaastal:

I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

2017/18 õ-a PERIOODIHINDED PANNAKSE VÄLJA:

1. detsembriks 2017

9. märtsiks 2018

11. juuniks 2018

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;

4) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  • 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

    1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018. a; 2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

  • 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

    1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a; 2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;