Vaheajad, tasemetööd, eksamid

2023/2024. õppeaastal koolivaheajad:

 I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

2023/24. õppeaasta perioodid:

I trimester 1. september – 24. november 2023
II trimester 27. november 2023- 8. märts 2024
III trimester 11. märts – 12. juuni 2024

2023/2024. õppeaasta tasemetööd:

4. klassi õpilastele

 • eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.-27. september 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023. a.

7. klassi õpilastele

 • eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.-29. september 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööd

• A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023
• A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober – 3. november 2023
• A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024
• A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2024. a;
 • valikeksam inglise keeles (B1-tasemel) (suuline) – 12.-14. juuni 2024. a.