Vaheajad, tasemetööd, eksamid

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
V vaheaeg 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

2019/20 õ-a PERIOODIHINDED PANNAKSE VÄLJA:

29. novembriks 2019

13. märtsiks 2020

8. juuniks 2020

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

* eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
* matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
* valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
* valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.