Vaheajad, tasemetööd, eksamid

2022/2023. õppeaastal koolivaheajad:

 I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

2022/23. õppeaasta perioodid:

I trimester 1. september – 25. november 2022
II trimester 28. november 2022- 10. märts 2023
III trimester 13. märts – 14. juuni 2023

2022/2023. õppeaasta tasemetööd:

4. klassi õpilastele

  • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
  • eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
  • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

  • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
  • eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
  • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

Põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;