Konverentsid

 

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 11. hariduskonverents
23.aprill 2018 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas

Kas hea kool on kõigile hea kool?
Konverentsi modereerib Ene-Mall Vernik-Tuubel

10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.15 Konverentsi avamine Urve Krause

10.30 Sissejuhatus konverentsile Haridus- ja Teadusministeeriumi
välishindamisosakonna Lääne piirkonna ekspert Pärje Ülavere

10.50 „Motivatsiooni areng põhikoolis“ – Anna-Liisa Jõgi, Haridus- ja
teadusministeeriumi analüütik (vaata esitlust)

11.50 „Õnnelik õppimine- kas võimalik kõigile?” – Merlin Linde, Tallinna
ülikooli analüütik ja õpetajahariduse arendaja

13.00 Konverentsi lõpetamine, kokkuvõtted päevast- Ene- Mall Vernik-Tuubel

Konverents on osalejatele tasuta.

 

VARASEMAD KONVERENTSID:

10. hariduskonverents “Kuidas toetada õpetajat tema rolli muutuses läbi nüüdisaegse õpikäsituse?” 17.04.2017

9. hariduskonverents “Hoida tarkust, lisada õnnelikkust” 21.03.2016

8. hariduskonverents „ Pädevused põhikooli riiklikus õppekavas: võimalusi muuta

õppimist ja õpetamist mõnusamaks“ 16.03.2015

7. hariduskonverents “Inspireeriv koolikeskkond” 10.04.2014

6. hariduskonverents “Õnnelik õpilane, õnnelik õpetaja” 18.03.2013

5. hariduskonverents “Märka ja enneta” 19.03.2012

4. hariduskonverents “Kuidas arvestada õppija arenguga uue õppekava kontekstis” 7.05.2011

3. hariduskonverents “Põhikool ja virtuaalmaailm” 10.04.2010

2. hariduskonverents “Väärtuskasvatus põhikoolis” 28.03.2009

1.hariduskonverents “Põhikool, kindel põhi” 29.03.2008 – konverentsi kokkuvõte