eTwinningu projektid

2023/24 õppeaastal:

2.c klass projekt “Writing Haikus” koos Prantsusmaa, Slovakkia ja Itaalia kooli klassidega.

3.c klassi projekt “Cultural Journey – Connecting Paths 2024” koos Ceip La Jurada 5. klassiga Hispaaniast (Tenerifelt).

LÕPPENUD PROJEKTID:

Enjoy maths and sciences!
https://live.etwinning.net/projects/project/227898;
Enjoy maths and sciences! 2021-2022 | ESEP (europa.eu)

Our Cultures – Our Treasures
https://live.etwinning.net/projects/project/184127;
Our Cultures – Our Treasures | ESEP (europa.eu)

Creative learning for an inclusive school
https://live.etwinning.net/projects/project/183540
Samanimelise Erasmus+ projekti raames tehtav II-III-le kooliastmele suunatud eTwinningu projekt, mis hõlmab endas loomungulisi tegevusi ja koostegutsemist, et parandada partnerkoolide sisekliimat ja ennetada ning likvideerida koolikiusamist.

Drops of Awereness
https://live.etwinning.net/projects/project/184980 
Samanimelise Erasmus+ projekti raames tehtav eTwinningu projekt II-III-le kooliastmele.  Projekt räägib veehoiu temaatikast ja vee olulisusest ning eripäradest maailmas ja Euroopas. Projekti eesmärgiks on õppida vett enda ümber hindama ja säästma.

Read and write together to travel through the 21st century Europe : Erasmus+ KA2 projct (2019-2020)
https://live.etwinning.net/projects/project/201353
Erasmus+ projekti raames tehtav eTwinningu projekt I-II-le kooliastmele lugemis- ja kirjitamisoskuste arendamiseks ja parendamiseks. Projekti eesmärgiks on soodustada õpilaste lugemishuvi, tutvuda partnerriikide kirjandusega ning tutvustada teistele enda riigi autoreid ja raamatutegevusi. Projekti raames on valminud ühiskirjutamise teel sündinud raamat ning tegemisel on nelja riigi laste kooostööna valmiv veebileht.

Developing the European identity / Expanding our intercultural capabilities to create a better European school
https://live.etwinning.net/projects/project/184127
I-II-le kooliastmele suunatud projekt inglise keele praktiseerimise ja interkultuuriliste pädevuste arendamise eesmärgil. Projekti eesmärgiks on õppida tundma erinevate Euroopa riikide traditsioone ja kombeid ning saada seeläbi sallivaks Euroopa kodanikuks.

Our Cool School
https://live.etwinning.net/projects/project/203780 
Meie kooli 5.c klassi projekt, kus projekti teema ja tegevused valisid välja õpilased ise. Projekti eesmärgiks on õppida filmima ja videosid monteerima, tutvuda teiste koolidega valminud videode vahendusel ning saada koolidelt häid ideid õppetöö korraldamiseks.
Safe and Smart Education
https://live.etwinning.net/projects/project/201098  
Projekt II-III-le kooliastmele, mis õpetab turvalist Internetikasutust. Projekti eesmärgiks on näidata õpilastele õppimist lihtsustavaid IKT-võimalusi ning rääkida avameelselt veebimaailma ohtudest.