Hoolekogu

Hoolekogu esimees:
Elen Kihl
e-post: elenkihl[at]hotmail.com

Hoolekogu liikmed:

Külli Pärtelson – kooli pidaja esindaja

Kerli Kütt – vanemate esindaja

Elen Kihl- vanemate esindaja, hoolekogu esimees

Karike Jaansalu – vanemate esindaja

Tiina Kesküla – vanemate esindaja

Inge Proos- vanemate esindaja

Kirsti Toodu – vanemate esindaja

Rando Leas- vanemate esindaja

Ege Juurikas- õpppenõukogu esindaja

Eda Sempelson- õppenõukogu esindaja

Reene Tammearu- õppenõukogu esindaja

Triin Rahuoja – õpilasesinduse esindaja

Karel Reisenbuk – vilistlaste esindaja

Jaak Martinson- kooli toetava organisatsiooni esindaja

Andrus Kärpuk – kooli toetava organisatsiooni esindaja