Hoolekogu

Hoolekogu esimees:
Tiina Kesküla
e-post: tiinakeskula[at]gail.com

Hoolekogu liikmed:

1. Jüri Kirss – kooli pidaja esindaja

2. Maarja Säde – vanemate esindaja

3. Kerly Siimpere- vanemate esindaja

4. Rando Leas – vanemate esindaja

5. Iris Ruut – vanemate esindaja, hoolekogu esimehe asetäitja

6. Kirsti Toodu – vanemate esindaja

7. Ege Juurikas- õppenõukogu esindaja

8. Eda Sempelson- õppenõukogu esindaja, hoolekogu sekretär

9. Reene Tammearu- õppenõukogu esindaja

10. Mailis Kütt – õpilasesinduse esindaja

11. Karel Reisenbuk – vilistlaste esindaja

12. Liis Õmblus- vilistlaste esindaja

13. Jaak Martinson- kooli toetava organisatsiooni esindaja

14. Andrus Kärpuk – kooli toetava organisatsiooni esindaja