Hoolekogu

Hoolekogu esimees:
Tiina Kesküla
e-post: tiinakeskula[at]gail.com

Hoolekogu liikmed:

  1. Külli Pärtelson – kooli pidaja esindaja

2. Kerli Kütt – vanemate esindaja

3. Elen Kihl- vanemate esindaja

4. Karike Jaansalu – vanemate esindaja

5. Iris Ruut – vanemate esindaja

6. Kirsti Toodu – vanemate esindaja

7. Rando Leas- vanemate esindaja

8. Ege Juurikas- õppenõukogu esindaja

9. Eda Sempelson- õppenõukogu esindaja

10. Reene Tammearu- õppenõukogu esindaja

11. Mailis Kütt – õpilasesinduse esindaja

12. Karel Reisenbuk – vilistlaste esindaja

13. Veronika Meibaum- vilistlaste esindaja

14. Jaak Martinson- kooli toetava organisatsiooni esindaja

15. Andrus Kärpuk – kooli toetava organisatsiooni esindaja