Õppetöö

TUNDIDE AJAD:
I tund
       8.00 – 8.45
Söögivahetund IIa klassi õpilastele
II tund      8. 55 – 9.40
                 Söögivahetund Is, Ic, IIs, IIc, I-IIIa, Va klassi õpilastele
III tund     10.00 – 10.45
                 Söögivahetund IIIs, IIIc, IVs, IVc, VIa, VIIa klassi õpilastele
IV tund     11.05 – 11.50
Söögivahetund IVa, Vs, Vc, VIs, VIc, VIIIa, IXa klassi õpilastele
V tund      12.10 – 12.55
                 Söögivahetund VIIs, VIIc, VIIIs, VIIIc, IXs, IXc  klassi õpilastele,
VI tund     13.15 – 14.00
VII tund    14.10 – 14.55
VIII tund   15.00 – 15.45