Vabad töökohad

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool kuulutab välja konkursi matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta) vaba ametikoha täitmiseks 2023/2024 õppeaastal. Kool pakub:
 • meeldivat töökeskkonda;
 • toetavat sõbralikku koolikogukonda;
 • võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja;
 • võimalust osaleda Erasmus+ õpirännetes;
 • igaühe õppimist ja autonoomiat toetavat koolikultuuri;
 • mentori ja tugimeeskonna toetust ja abi;
 • väärikat palka
Lisaks palgale on väljastpoolt Pärnu linna tulijal võimalus taotleda stipendiumi suurusega 1000 € kuus kolmeks aastaks. Nõudmised kandidaadile:
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse;
 • meeskonnatöö oskus ja valmisolek panustada;
 • valmisolek ajakohastatud õppekavade ning kaasava hariduse igapäevaseks rakendamiseks;
 • oskus olla isiklikuks eeskujuks ning kooli väärtuste kandjaks.
Kandideerimiseks esita 22. maiks 2023 e-aadressile urve.krause@kuninga.parnu.ee:
 • sooviavaldus;
 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.
Tööle asumine 28. august 2023. Täiendavinfo 44 37 948 direktor Urve Krause