Koolitused

2019. sügisel kooli tulevate laste vanemate koolitused algavad 2019. aasta jaanuaris. Täpsem info koolituste ajakava ja sisu kohta detsmbris kooli kodulehel.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli lastevanemate koosolekute ja loengute plaan 2017/2018 õppeaastal

6. september 2017 – 17.00 Lastevanemate üldkoosolek
Ülevaade kooli tegevusest ja hoolekogu tööst – U. Krause.
Ülevaade hoolekogu tööst- E. Kihl
Klassikoosolekud 1. – 8. klassile ja kohtumised aineõpetajatega.

11. september 2016 17.00 9. klassi õpilastele ja vanematele loeng
„Edasiõppimise võimalustest Pärnu linna gümnaasiumites“
Edasiõppimise võimalused kolmes Pärnu linna gümnaasiumis – tutvustused kõigi koolide juhtkondadelt. Järgnevad klassikoosolekud.

30. oktoober 2017 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng 2018/2019 kooli tulevate laste vanematele:
Kuidas mõista ja toetada oma last- Gordoni perekooli koolitaja ja suhtlemistreener, lapasevanem Kadi Kuuskmann

27. november 2017– kell 17.00 kooli saalis loeng kõigile:
Eda Leesalu – Nutisõltuvus, selle avaldumise märkamine ja lapsevanema sekkumine

29. jaanuar 2018 kell 17.00- 18.00 kooli saalis
psühholoog Viive Einfeldti loeng kooli tulevate laste vanematele: Tahte jõud

*Kutse 2018.a sügisel 1.klassi tuleva lapse vanemale

19. veebruar 2018 kell 17.00- 18.00 kooli saalis
psühholoog Elen Kihli loeng kooli tulevate laste vanematele: “Laste ja lapsevanemate ülemäärane ärevus”

23. aprill 2018 Koolikonverents

26. märts 2018 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng kooli tulevate laste vanematele: Klassiõpetaja Tiiu Kiveste Klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele. Kodu ja kooli koostöö
Pärnu Kunstikooli direktor Kristel Kallau- Lapse loovus

7. mai 2018 –kell 17.00-18.00 kooli saalis
direktor Urve Krause loeng kooli tulevate laste vanematele kooli kodukorrast ja kooli päevakavast.
Sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla: Koolivalmiduse sotsiaalne külg.
Kooli tulevatele lastele tegelused õpetajatega.

7. mai 2018 – 9. klasside klassikoosolekud põhikooli lõpueksamitest ja kooli lõpetamisest.

Mais toimuvad individuaalsed vestlused 2018/2019 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematega (kooli direktoriga lastevanematele ja kooli logopeediga lastele).
Kooli tulevate laste tutvumine kooliga, ühistegevused õpetajatega.

Juunis 2018/2019 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja lastevanematele kohtumine klassijuhatajatega. Esimene klassikoosolek lastevanematele.