Lastevanemate koolitused

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli lastevanemate koosolekute ja loengute plaan
2018/2019 õppeaastal

5. september 2018 kell 17.00 Lastevanemate üldkoosolek. Ülevaade kooli tegevusest U. Krause. Ülevaade hoolekogu tööst- E. Kihl
Klassikoosolekud 1. – 8. klassile ja kohtumised aineõpetajatega.

19. september 2018 kell 17.00  9. klassi õpilastele ja vanematele loeng  „Edasiõppimise võimalustest  Pärnu linna gümnaasiumites“ Edasiõppimise võimalused kolmes Pärnu linna gümnaasiumis- tutvustused kõigi koolide juhtkondadelt. Järgnevad klassikoosolekud.

28. jaanuar 2019 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng 2019/2020 kooli tulevate laste vanematele:
Laps lasteaiast kooli  – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli sotsiaalnõustaja Kersti Kesküla

18. veebruar 2019 kell 17.00 kooli saalis loeng “Kuidas kujuneb ennastjuhtiv laps”?
Psühholoog Viive Einfeldt

7. märts 2019 kell 13.00- 15.00 ERASMUS+ projektide tutvustuspäev lapsevanematele ja õpilastele

25. märts 2019 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng Klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele. Klassiõpetaja Tiiu Kiveste
Lapse loovus- Pärnu Kunstikooli direktor Kristel Kallau

25. märts 2019 kell 18.00 9.klasside klassikoosolekud põhikooli lõpueksamitest ja põhikooli lõpetamisest.

22. aprill 2019 Koolikonverents

6. mai 2019 kell 17.00- 18.00 kooli saalis loeng kooli tulevate laste vanematele:
kooli väärtustest, kodukorrast ja päevakavast – Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktor Urve Krause.
Laste ja lastevanemate ülemäärane ärevus- kooli hoolekogu esimees kliiniline psühholoog Elen Kihl.
Kooli tulevatele lastele tegelused õpetajatega.