Teised töötajad

Ave Fohs
raamatukogu juhataja

Arne Paldis
remonditööline

Vilja Kütt
koristaja

Galina Maškarina
koristaja

Maie Murumets
koristaja

Aira Soomann
riidehoidja

Harri Jung
majahoidja

Silvia Neihaus
koristaja

Milvi Peterson
koristaja

Viive Petermann
koristaja