Teised töötajad

Marilis Edvand
raamatukogu juhataja

Heimo Kütt
remonditööline

Vello Urba
remonditööline

Vilja Kütt
koristaja

Galina Maskarina
koristaja

Maie Murumets
koristaja

Aira Soomann
riidehoidja

Arne Paldis
majahoidja

Silvia Neihaus
koristaja

Milvi Peterson
koristaja

Viive Petermann
koristaja

Silium O