Huvitegevus

Kuninga Tänava Põhikoolis toimub huvitegevus läbi erinevate ringitundide koolipäeva toimumise ajal. Teeme koostööd  Pärnu linna huvikoolidega (Pernova hariduskeskus, Pärnu Kunstide Maja, Pärnu Kunstikool, Pärnu Muusikakool). Huvitegevuse planeerimisel arvestatakse kooli õppekasvatustöö eesmärkidega ja õpilaste ning vanemate soovidega.

Ringitundides õpetatakse pillimängu, kehatunnetust, tantsimist, koorilaulu, ansambli- ja solistiõpet, kunsti, sporti, male, erinevaid keeli, näitlemist ning antakse süvendatult erinevate ainete teadmisi ainest enam huvitatud õpilastele. Toimub  ettevalmistus olümpiaadideks ja õpilasvõistlusteks ning aineringid on olulisel kohal ka eksamiteks valmistujatele ja neile õpilastele, kes vajavad abi ja täiendavat toetust teadmiste omandamisel. Koolis toimuvate huvihariduse ringide juhendajateks on oma kooli õpetajad ja ka huvikoolide õpetajad.  Juba mitmeid aastaid oleme koostöös Pärnu erinevate huvikoolidega pakkunud huvihariduse võimalust ka hariduslike erivajadustega õpilastele- iga meie kooli HEV õpilane saab nädalas vähemalt ühe tunniplaanilise ainetunni huvikoolis.

Ringitöö väljundiks Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis on esinemised kooli üritustel, osalemine õpilasvõistlustel ja konkurssidel ning toetus ainealaste teadmiste omandamisel.

Rahavusvahelistes  Erasmus+ projektides saavad õpilased ja õpetajad erinevate kultuuride kogemuse ja keelepraktika ning meeskonnatöö kogemuse. Lisaks rahvusvahelistele projektidele osaleb koolipere ka Liikuma Kutsuva Kooli projektis, Ettevõtliku Kooli projektis ja Rohelise kooli projektis ning teeb koostööd Tartu Ülikooli teaduskooliga.

Koolis toimub hulgaliselt traditsioonilisi üritusi, kus osalevad lapsed 1.-9.klassini. Ühisüritustele on kaasatud ka pered.

KOOLI TRADITSIOONILISED ÜRITUSED

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli traditsioonilised üritused on:

 • õppeaasta avaaktused
 • sügise sünnipäeva tähistamine
 • spordi- ja matkapäevad
 • õpetajate päeva tähistamine
 • kodanikupäeva tähistamine
 • isadepäeva pereüritus
 • advendihommik kooliperele
 • jõulukontsert
 • sõbrapäeva stiilinädal
 • tantsukavade ülevaatus
 • Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine
 • kooliball
 • playback
 • ainesektsioonide teemanädalad
 • karnevalid ja stiilipäevad
 • õpilaslaadad
 • 8.klasside uurimistööde kirjutamine ja kaitsmine
 • tutipidu 9.klassidele
 • käsitööpäev
 • tublide päev
 • kooliaasta lõpuaktused

Kooli üritustest tehakse fotojäädvustusi, mis postitatakse kooli kodulehele  ja kooli facebooki lehele  koos ürituste sisukirjelduste ja tagasisidega.

Koolis töötavad järgmised aine ja huviringid:

Kolme põrsakese teadusring (vt linki)
Huvitav loodus
Füüsika
Ajalugu
Keemia
Male
Matemaatika
Nuputa
Pilliõppe ringid koostöös Pärnu Kunstide Majaga
Mudilaskoor
Poistekoor
2.klasside mudilaskoor
Lastekoor
Solistid
Poisteansambel
Saksa keel
Inglise keel
Prantsuse keel
Vene keel
Spordiring
Rahvatants 3.-4.kl
Rahvatants 5.-6.kl
Näitering
Koolileht